Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 8, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 của Thông tư số 2019/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: Các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cục, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.
Hình ảnh: Áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu số 1
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc trừ thực phẩm chức năng; vắc xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang…; vật tư hoá chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam, thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: Các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế GTGT…
 
Liên quan đến vấn đề này, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế, không quy định về việc thực hiện chính sách thuế GTGT.
 
Đối chiếu với các quy định trên, đối với các mặt hàng là thiết bị, dụng cụ y tế khác nhập khẩu trước thời điểm Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính có hiệu lực, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắk thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC.
Hà Anh
Nguồn tin: https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/ap-dung-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-trang-thiet-bi-y-te-nhap-khau-351880.html