Đồng chí Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Bắc Giang cho biết, đến hết tháng 7/2022 toàn tỉnh đã tiếp nhận đề nghị của 510 lượt doanh nghiệp về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho 150.967 lượt người lao động với số tiền là 77.469 tỷ đồng. Trong đó: Hỗ trợ cho lao động đang làm việc của 335 doanh nghiệp với đề nghị hỗ trợ cho 146.995 lao động, số tiền là 73.497 tỷ đồng; hỗ trợ cho lao động quay trở lại thị trường của 175 doang nghiệp, đề nghị hỗ trợ cho 3.972 lao động với số tiền là 3,972 tỷ đồng. Theo Quyết định số 08, mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp là 500 nghìn đồng/tháng, tối đa 3 tháng; mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/ tháng, tối đa 3 tháng.
Hình ảnh: Bắc Giang: Thúc đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động số 1
Ảnh minh họa (Ảnh: Thái Hoà) 
Sau khi thẩm định, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt cho 323 lượt doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho 108.312 lượt lao động với số tiền là 54,919 tỷ đồng, bằng 72% so với số đề nghị. Đã cấp kinh phí chi trả cho 310 lượt doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho 105.180 lao động với số tiền là 53,164 tỷ đồng, bằng 97% so với số tiền đã được phê duyệt; là tỉnh đạt kết quả đứng thứ 3 toàn quốc về công tác này.

Đạt được kết quả trên là do tỉnh Bắc Giang đã sớm thực hiện các giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp nhận thẩm định hồ sơ, ưu tiên giải ngân, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ. Ngay từ đầu tháng 5/2022, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sở LĐ-TBXH lập một số đoàn chuyên môn hỗ trợ tại các địa phương; duy trì đường dây nóng để hướng dẫn, giải đáp các phát sinh; duy trì 5 tổ công tác thường trực tại 5 KCN thường xuyên giúp các doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt là các địa phương trong tỉnh đã chủ động cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí nguồn để chi hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

Thực tế cho thấy, số tiền của mỗi công nhân lao động phải chi để thuê nhà trọ hiện nay chiếm khoảng 20-25% thu nhập hàng tháng. Việc hỗ trợ tuy không lớn, áp dụng thời gian không dài nhưng đã phần nào giúp cho nhiều người lao động giảm bớt khó khăn. Ngày 15/8/2022 tới đây, là thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ, do vậy các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang tích cực phối hợp, tăng tốc hơn nữa để hoàn thành việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định.

Thái Hòa
Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/bac-giang-thuc-day-nhanh-viec-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-616916.html