Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các ban, ngành liên quan và UBND các huyện miền núi tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn
Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các ban, ngành liên quan và UBND các huyện miền núi tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các ban, ngành liên quan và UBND các huyện miền núi, tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn, với gần 2.000 đại biểu tham dự.

Đây là hoạt động cụ thể hóa từ Kế hoạch số 861/KH-BDT ngày 1/8/2023 của Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung số 01 và nội dung số 02, thuộc Tiểu dự án 01, Dự án 10 (Chương trình MTQG 1719).

Tại các hội nghị PBGDPL, các đại biểu được tuyên truyền về: Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Đất đai; tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng dân tộc miền núi... Qua đó, giúp mỗi cán bộ thôn, bản củng cố, cập nhật, bổ sung một số kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật, tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chính sách dân tộc và các chương trình, dự án đang được triển khai tại địa phương.

Ông Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, cho biết. Công tác tuyên truyền PBGDPL, có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Các đại biểu tham dự hội nghị đều là cán bộ của thôn, bản, Người có uy tín và đại diện hộ gia đình thay mặt cho cộng đồng, tổ chức tiếp thu các chủ trương, chính sách, pháp luật mới để về truyền đạt lại cho đồng bào. Đây là đội ngũ nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào tại cơ sở.

Hội nghị Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào DTTS tại huyện Lang Chánh
Hội nghị Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào DTTS tại huyện Lang Chánh

Trong tháng 8, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 huyện Lang Chánh và Quan Sơn với gần 600 đại biểu tham dự.

Ông Quách Văn Thành, xã Cán Khê, huyện Như Thanh là một trong những đại biểu đã tham dự hội nghị tuyên truyền PBGDPL chia sẻ: Thông qua hội nghị, chúng tôi được nghe các báo cáo viên đến từ Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giới thiệu, truyền đạt một số chuyên đề rất thiết thực, hữu ích trong cuộc sống, công việc của chúng tôi. Là những người trực tiếp tiếp xúc hằng ngày với đồng bào nên phải am hiểu chính sách, pháp luật thì mới có thể tuyên truyền, phổ biến, giải thích được cho đồng bào.

Theo ông  Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa: Công tác tuyên truyền PBGDPL và vận động Nhân dân đóng vai trò rất quan trọng, nhất là đối với những huyện miền núi, nơi có đồng đồng bào DTTS sinh sống và cũng là địa bàn "vũng trũng" về tiếp cận pháp luật. Vì vậy, khi triển khai nội dung số 02, thuộc Tiểu dự án 01, Dự án 10 (Chương trình MTQG 1719) về "Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS", chúng tôi ưu tiên triển khai ở những địa bàn khó khăn trước, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như sự đồng thuận của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ  phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.

Thanh Hóa: Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật tới vùng khó khăn
Theo https://baodantoc.vn/ban-dan-toc-thanh-hoa-day-manh-tuyen-truyen-phap-luat-cho-dong-bao-dtts-1694686166129.htm