Hình ảnh: Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam số 1

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao tổ chức vào chiều 23/3, khi được hỏi quan điểm của Việt Nam về cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống, trong báo cáo nhân quyền năm 2022 được Mỹ công bố vào ngày 20/3 vừa qua, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam".

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. 

Việt Nam luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Các quyền tự do cơ bản của con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể; đồng thời được triển khai trong thực tiễn. 

Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần xây dựng với Mỹ về những vấn đề còn có sự khác biệt để tăng cường hiểu biết và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. 

Huệ Anh

Nguồn: baochinhphu.vn