Ngày 29/1, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi các sơ ban ngành, đoàn thể và các huyện, thị, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Văn bản chỉ đạo ban hành ngày 29/1/2021 của UBND tỉnh Bình Dương.

Văn bản chỉ đạo ban hành ngày 29/1/2021 của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và các đoàn thể căn cứ nội dung của Chỉ thị số 05/CT-TTg, Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Công văn 165-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Các ngành, đoàn thể, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách, xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định, chủ động khai báo y tế. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư, nơi có nguy cơ cao như siêu thị, chợ, trường học, nhà máy.

UBND tỉnh Bình Dương giao ngành Y tế phối hợp các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt kiểm soát dịch bệnh. Bộ Chỉ huy quân sự tiếp tục quản lý chặt người nhập cảnh, đảm bảo an toàn trong khu cách ly. Công an tỉnh tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, huy động từng người dân tham gia phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dừng các hoạt động du lịch, thể thao, lễ hội, các hoạt động tập trung đông người chưa cần thiết theo phạm vi và thẩm quyền được giao.

Ngành giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, hạn chế tối đa (nếu cần thì dừng hẳn) việc di chuyển đến vùng có dịch, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

“Tạm dừng, hoãn các hội nghị, sự kiện, tập trung đông người không cần thiết. Đồng thời tăng cường hội nghị trực tuyến để đảm bảo duy trì hoạt động bình thường trong tình hình mới”, văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà ký ban hành, nhấn mạnh.

Viên Hữu
Theo https://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/cong-nghe-24h/binh-duong-hoan-cac-su-kien-tap-trung-dong-nguoi-tang-cuong-hop-truc-tuyen-phong-covid-19/20210129045412510