Hình ảnh: Bộ GD-ĐT chỉ đạo xử lý vụ việc bạo lực trong học sinh Trường quốc tế American Academy số 1

Bộ GD-ĐT chỉ đạo xử lý vụ việc bạo lực trong học sinh Trường quốc tế American Academy

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Thông tin xử lý vụ việc gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 31/5/2022.

Một vài ngày qua có nhiều thông tin về vụ việc bạo lực trong học sinh Trường quốc tế American Academy (ISHCMC-AA) ở An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/5/2022.

Hùng Sơn