Hình ảnh: Bộ GTVT: Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp vận chuyển, lưu thông hàng hóa số 1
Ảnh: minh hoạ
Theo nội dung thông báo số 324/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố về vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.
Để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp và đời sống của nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Để duy trì được hoạt động lưu thông hàng hoá phòng, chống dịch bệnh, nhu yếu phẩm; nông sản; hàng hóa nguyên vật liệu cho sản xuất nông nghiệp, xuất, nhập khẩu cho nhân dân và doanh nghiệp, lúc này phải coi tất cả hàng hóa đều là thiết yếu (trừ hàng cấm).
2. Hiện nay, tất cả các tuyến vận tải (quốc lộ, đường thủy nội địa, hàng hai...) đều là luồng xanh, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi cho cho các phương tiện vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Các tỉnh, thành phố không được lập trạm kiểm tra, trung chuyển hàng hóa gây ùn tắc giao thông, cản trở việc vận chuyển hàng hóa trên các tuyến quốc lộ.
3. Phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021, Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 và Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. 
Đồng thời, phải triển khai thống nhất, đồng bộ các qui định, hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan về công tác vận tải, lưu thông, cung ứng hàng hóa tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện qui định giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh.
4. Tăng cương việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành vận tải hàng hóa. Không thực hiện các thủ tục, cấp tờ vận chuyển hàng hóa thủ công.
5. Chi tập trung thực hiện tiền kiểm, hậu kiểm về vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm vận chuyển hàng hóa không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
6. Tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Không để tình trạng ùn tắc giao thông, gây bức xúc cho người dân tại các chốt kiểm tra dịch bệnh Covid-19.
7. Các tỉnh, thành phố phải chấp nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 của nhau và thống nhất về hiệu lực của kết quả xét nghiệm trong 72 giờ.
8. Triển khai công tác tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành
24/8/2021 của Bộ GTVT và Văn bản số 135/CV-UBATGTQG ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBATGTQG về việc đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho vận chuyển nông sản, hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp; xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
9. Rà soát kỹ lưỡng các qui định của địa phương mình liên quan đến kiểm soát phương tiện, người điều khiển phương tiện gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 để thống nhất thực hiện. Không ban hành qui định làm phát sinh thủ tục kiểm tra, làm tăng chi phí, thời gian; gây phiền hà, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
10. Ưu tiên tiêm chủng Vaccine phòng dịch Covid - 19 cho người điều khiển phương tiện và người tham gia vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa.
11. Thực hiện trực tuyến việc cấp mã Qrcode cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và cấp giấy đi đường cho người tham gia vận chuyển hàng hóa đảm bảo nhanh chóng, kịp thời.
12. Không trung chuyển hàng hóa đối với các phương tiện giao thông đã được cấp mã Qrcode để gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 
13. Tăng cường tham gia vào các nhóm kết nối Zalo và các đường dây nóng của các bộ, ngành, địa phương để kịp thời nắm bắt thông tin và phối hợp xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân, đảm bảo giao thông thông suốt.
14. Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương báo cáo Bộ việc phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an về việc tích hợp Phần mềm cấp giấy nhận diện gắn mã QRcode cho phương tiện với Phần mềm quản lý dữ liệu dân cư, để cấp trực tuyến (mức độ 4), nhằm thống nhất đầu mối quản lý và bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, cũng như doanh nghiệp.
15. Tăng cường công tác truyền thông để doanh nghiệp và người dân nắm bắt kịp thời các thông tin về qui định, hướng dẫn của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố về vận chuyển, lưu thông hàng hóa, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại địa phương.
Nguyễn Sơn