Đây là tình cảm và sự sẻ chia của cán bộ, người lao động Bộ KH&CN thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội nói chung và với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nói riêng trong công tác vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế.

Ví lý do dịch bệnh Bộ KH&CN giao cho Giám đốc Sở KH&CN thay mặt Bộ KH&CN trao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Tỉnh, cụ thể;

Ủng hộ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 là 100.000.000 đồng.

Ủng hộ tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 là 100.000.000 đồng.

Ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid - 19 là 200.000.000đ.

Đặc biệt, cũng trong đợt này, các đồng chí Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc cũng ủng hộ tỉnh Bắc Giang với số tiền 105.000.000 đồng.

Ngoài ra, Công đoàn Bộ còn chi hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 trong các đợt bùng phát dịch.
 

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20226/bo-khcn-ung-ho-cong-tac-phong--chong-dich-covid---19-hon-500-trieu-dong.aspx