Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Thủ tướng sau khi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về Đề án "Xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Cụ thể, về Đề án, có 11 trong tổng số 18 phiếu ý kiến đồng ý nội dung Đề án, không có ý kiến bổ sung; 3 bộ, ngành có ý kiến bổ sung kèm theo là Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 3 bộ, ngành có ý kiến khác là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; một ý kiến không đồng ý nội dung Đề án là Bộ Tư pháp.

Hình ảnh: Bộ Xây dựng đề xuất giảm mục tiêu đề án xây nhà xã hội số 1

Bộ Xây dựng đề xuất giảm số căn nhà xã hội xây đến năm 2030 từ 1,4 triệu xuống hơn 1 triệu căn hộ. (Ảnh: Nguyễn Quang/moc.gov.vn) 

Ban đầu, Đề án do Bộ Xây dựng đưa ra đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân các địa phương hoàn thành là hơn 1,4 triệu căn hộ; trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành khoảng hơn 571.000 căn hộ; giai đoạn 2025 - 2030, hoàn thành khoảng 845.500 căn hộ. Nguồn vốn huy động khoảng 1,13 triệu tỷ đồng. Mục tiêu này, theo Bộ Xây dựng, được tổng hợp theo số liệu của các địa phương trên cơ sở kế hoạch phát triển nhà đã được thông qua hoặc số lượng mới đăng ký. Tuy nhiên, nhiều thành viên Chính phủ cũng đề nghị cân nhắc mục tiêu, số lượng nhà ở và nguồn lực để thực hiện.

Trước lo ngại từ các thành viên Chính phủ, Bộ đề xuất Thủ tướng điều chỉnh mục tiêu đề án xuống còn hơn 1 triệu căn nhà (giảm 354.500 căn). Nguồn lực thực hiện cũng giảm 280.500 tỷ đồng, tức chỉ cần 849.500 tỷ đồng.

Bộ cũng cho biết, việc phát triển nhà ở xã hội tới đây sẽ hạn chế dùng nguồn lực nhà nước; tăng cường huy động nguồn lực xã hội, có cơ chế ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Các địa phương cũng phải chủ động cân đối ngân sách để hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, việc cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ, đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về ngân sách, về đầu tư công do địa phương chủ động. Do vậy, các địa phương có thể căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương để cân đối nguồn lực hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, bỏ nội dung "chủ trì, phối hợp với ngân hàng chính sách nhà nước sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân".

Đầu tư nhà ở xã hội hiện được xem là một giải pháp giúp phá băng thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng trong tháng này đã đề xuất Chính phủ bố trí gói vay ưu đãi 110.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 55.000 tỷ cho người mua nhà vay, phần còn lại dành cho các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội. Trong khi đó, một gói tín dụng riêng cho nhà ở xã hội cũng được Ngân hàng Nhà nước cân nhắc. 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã thống nhất dành 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, lãi suất cho vay thấp hơn 1,5-2% mức bình quân thị trường với người xây dựng và người mua nhà./.

H.N

Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/kinh-te/bo-xay-dung-de-xuat-giam-muc-tieu-de-an-xay-nha-xa-hoi-632287.html