Hình ảnh: Căn cứ tính phụ cấp nghề đối với bác sĩ số 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ông Hòa hỏi, mức phụ cấp cho các nghề hoặc công việc tương ứng với điều kiện lao động loại VI, V, IV là bao nhiêu?
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 
Chế độ độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ. 
 
Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức làm việc tại cơ sở y tế công lập được quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ.
 
Báo Chính phủ
Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/can-cu-tinh-phu-cap-nghe-doi-voi-bac-si-102221004144135848.htm