Theo thông báo của bộ phận Tư pháp - Hộ tịch, qua kiểm tra tàng thư sổ bộ hộ tịch khai sinh thì không tìm thấy có tên của anh trai ông Đ. nên không cấp được bản sao Giấy khai sinh. Ông Đ. đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, UBND xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An trả lời như sau:

Theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực giấy tờ, hộ tịch thì: "Cấp bản sao từ sổ gốc là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc".

Đối với các việc hộ tịch như khai sinh, khai tử, kết hôn… thì thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014. Tuy nhiên, việc cấp trích lục phải căn cứ vào sổ gốc để cấp.

Cũng theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì: "Bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

Hiện nay, bản thân anh trai của ông Đ. vẫn còn lưu giữ bản chính Giấy khai sinh, như vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện các giao dịch, có thể thực hiện chứng thực bản sao từ Giấy khai sinh bản chính để sử dụng.

Bên cạnh đó nếu muốn đăng ký khai sinh đối với các trường hợp bản thân còn bản chính Giấy khai sinh nhưng cơ sở dữ liệu hộ tịch của cơ quan đăng ký khai sinh đó đang quản lý không tìm thấy tên trong cơ sở dữ liệu, anh trai của ông Đ. cần đến Trung tâm hành chính công huyện để được Phòng Tư pháp huyện cấp giấy xác nhận (vì anh trai của ông Đ. sinh năm 1973), sau đó liên hệ đến nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật (đăng ký khai sinh cho người có hồ sơ giấy tờ cá nhân).

Qua quá trình trao đổi hướng dẫn ông Đ., ngày 7/8/2023, ông Đ. có đến UBND xã Long Cang để trích lục khai sinh cho anh trai, có đem theo bản chính Giấy khai sinh và được công chức tư pháp hộ tịch xã hướng dẫn trực tiếp như nội dung đã trao đổi, hướng dẫn. Anh trai ông Đ. cũng đã đến Trung tâm hành chính công huyện nộp hồ sơ theo hướng dẫn của công chức tư pháp xã và đã được Phòng Tư pháp huyện cấp giấy xác nhận, sau đó đã đến nơi cư trú hiện tại để đăng ký khai sinh và đã được tiếp nhận.

Sau khi UBND xã Long Cang trao đổi, hướng dẫn, ông Đ. đã hiểu rõ, thống nhất theo hướng dẫn của UBND xã và không có ý kiến, phản ánh gì khác.

Theo Chinhphu.vn