Hình ảnh: Đắk Nông: Cách hết chức vụ đối với Bí thư  Đảng ủy xã Nhân Cơ số 1
Trụ sở UBND xã Nhân Cơ nơi ông Lê Quang Trường công tác
 
Theo UBKTTU Đắk Nông, ông Lê Quang Trường với trách nhiệm là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, dẫn đến nhiều cán bộ, công chức dưới quyền, trực tiếp phụ trách vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, vi phạm quy chế làm việc và các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện đầu tư, kế hoạch vốn, quản lý dự án, thanh toán – quyết toán công trình, dẫn đến phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản với số tiền lớn, trong thời gian dài, vượt quá khả năng thanh toán.
 
Vi phạm của ông Lê quang Trường là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Trường. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thi hành kỷ luật đối với ông Lê Quang Trường bằng hình thức cách chức, cách tất cả các chức vụ trong Đảng 03 nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2020-2025).
 
Trần Quỳnh- Bích Đoan