Trang trại chăn nuôi heo xả thải ra môi trường (ảnh minh họa)
Trang trại chăn nuôi heo xả thải ra môi trường. (Ảnh minh họa)

Theo đó, trang trại chăn nuôi heo thịt của gia đình ông H. có hành vi vi phạm hành chính là xả thải có chứa các thông số vượt mức cho phép ra môi trường. Hành vi này đã vi phạm Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngoài xử phạt về hành chính, UBND tỉnh Đắk Nông còn buộc ông H. phải dừng ngay việc xả thải vượt quy định chuẩn ra môi trường, thu hồi toàn bộ nước thải phát sinh về hồ có lót đáy chống thấm để lưu giữ, cải tạo, xây dựng hệ thống xử lý chất thải và xử lý chất thải bảo đảm quy chuẩn môi trường theo quy định. Đồng thời, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu ông H. chi trả kinh phí trưng cầu đo đạc, phân tích mẫu nước thải cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường của tỉnh Đắk Nông theo quy định.

Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục là 45 ngày.

Quảng Trị: Bắt quả tang trại lợn xả thải ra sông Bến Hải
Theo https://baodantoc.vn/dak-nong-phat-hon-100-trieu-dong-chu-trai-heo-xa-thai-ra-moi-truong-1694680366910.htm