Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Là một trong hai nhà máy thuộc Trung tâm điện lực Thái Bình, được quy hoạch với công suất 600 MW, tổng lượng điện sản xuất mỗi năm theo thiết kế lên đến 7,2 tỷ kWh điện thương phẩm. Ngay từ ngày đầu khởi công, dự án đã được xác định là dự án cấp bách trong Tổng sơ đồ điện VI, được kỳ vọng là một trong những dự án năng lượng trọng điểm, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu điện đang tăng bình quân 14%/năm (giai đoạn 2011-2015), góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn và kinh tế cho khu vực đồng bằng Sông Hồng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thủy điện, đặc biệt vào mùa khô và các năm cạn kiệt nước.

Tuy nhiên, sau gần 9 năm, vì nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan, Dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

Hiện nay, vấn đề được quan tâm nhất đối với dự án là chất lượng thiết bị máy móc đã được lắp đặt và hiệu quả của dự án sau khi đi vào hoạt động. Theo đó, các hệ thống/thiết bị sau khi lắp đặt tại nhà máy đã được đơn vị có chức năng kiểm định độc lập theo đúng quy định. Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, một số các hệ thống đã tiến hành chạy thử đều đạt yêu cầu thiết kế. Đối với thiết bị quan trọng như turbine - máy phát, các chuyên gia của Toshiba (Nhật Bản) đã kiểm tra gối trục tại công trường.

Để đánh giá về hiệu quả dự án, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thuê đơn vị đánh giá độc lập phân tích, đánh giá cho thấy dự án NMNĐ Thái Bình 2 khi đi vào hoạt động vẫn đảm bảo hiệu quả, có đủ khả năng thu hồi vốn và sinh lời theo đúng kế hoạch.

Vào ngày 5/12 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến công trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 để trực tiếp kiểm tra tiến độ và lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại Dự án.

Sau khi kiểm tra, đánh giá thiết bị và tiến độ trên công trường dự án NMNĐ Thái Bình 2, làm việc với Ban Quản lý dự án và các nhà thầu trên công trường, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định: “Đây là dự án điện trọng điểm quốc gia có vai trò quan trọng khi hoàn thành sẽ cung cấp điện cho khu vực Duyên hải miền Bắc và cả nước. Hiện nay khối lượng hoàn thành đạt trên 86%, tuy nhiên do có nguyên nhân khách quan và chủ quan, kể cả trước đây có vi phạm nên Dự án dừng lại một thời gian, gây thiệt hại lớn.

Chính phủ đã báo cáo, được cấp có thẩm quyền cho phép Petrovietnam tiếp tục thực hiện, sử dụng nguồn vốn của Petrovietnam để hoàn thành Dự án. Do vậy, không vì những vi phạm trước đây mà không tiếp tục thực hiện dự án, gây tổn thất cho đất nước”.

“Chúng ta phải khẳng định quyết tâm thực hiện dự án này, không để kéo dài. Những vi phạm đã được thanh tra chỉ rõ thì xử lý, còn những vấn đề liên quan đến văn bản quy phạm thì không hồi tố”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói.

Đến ngày 25/12 vừa qua, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành nghị quyết về việc “Giải quyết các kiến nghị của Tổng giám đốc PVN về Phương án tiếp tục triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”. Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Thông báo kết luận số 397/TB-VPCP ngày 16/12/2020, Hội đồng Thành viên Tập đoàn thống nhất cần triển khai ngay dự án trên cơ sở: Đúng quy định pháp luật; đảm bảo chất lượng dự án; đáp ứng tiến độ theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Hội đồng Thành viên Tập đoàn cũng giao nhiệm vụ xây dựng Cơ chế đặc biệt (phân cấp, ủy quyền, cơ chế mua sắm, thanh toán, tạm ứng…) phù hợp với quy định của Nhà nước và Tập đoàn trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án.

Linh  Đan

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Dam-bao-chat-luong-dap-ung-tien-do-Du-an-Nha-may-Nhiet-dien-Thai-Binh-2/418346.vgp