Số cổ phần trúng giá đạt 92 triệu cổ phần, tương ứng với tỉ lệ thành công đạt 94,9%. Tổng số tiền trúng giá đạt hơn 3.042 tỷ đồng.

Riêng tháng 12, tại HNX diễn ra 3 phiên bán đấu giá. Trong đó, có 2 phiên đấu giá thoái vốn của Tập đoàn Viettel tại Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel và Tổng công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel; 1 phiên đấu giá thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang.

Tổng khối lượng chào bán trong tháng 12 đạt hơn 43,2 triệu cổ phần. Số cổ phần trúng giá đạt hơn 39,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỉ lệ thành công đạt 91%.

Số tiền thu được qua 3 phiên đấu giá đạt hơn 1.396 tỷ đồng. Thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 1.002 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt hơn 2,9 tỷ đồng. Trong đó Tập đoàn Viettel bán được 54% số cổ phần chào bán qua 2 phiên đấu giá, thu về 211,3 tỷ đồng. Tổng công ty HUD bán hết 100% số cổ phần chào bán, thu về 1.185 tỷ đồng.

HNX cho biết, vào ngày 7/1/2021, Công ty cổ phần Phát triển nông lâm Hà Tĩnh sẽ đấu giá 1,26 triệu cổ phần.  

Theo http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Dau-gia-thoai-von-qua-HNX-thu-ve-hon-3000-ty-dong/418270.vgp