Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho hai tân Phó cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách chúc mừng ông Nguyễn Đức Huy và ông Nguyễn Doãn Nam Hải đã được tập thể lãnh đạo và cấp ủy Cục Thuế Vĩnh Phúc tín nhiệm, giới thiệu và được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tin tưởng, giao nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách tin tưởng, với kinh nghiệm qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác, ở cương vị mới, hai tân Phó Cục trưởng tiếp tục phát huy trình độ chuyên môn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết nhất trí cùng tập thể lãnh đạo và cấp ủy Cục Thuế Vĩnh Phúc lãnh đạo, chỉ đạo Cục Thuế hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách cũng đề nghị tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Cục Thuế Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ủng hộ và tạo điều kiện cho Ban lãnh đạo Cục Thuế triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

Đáp lời Phó Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách, ông Nguyễn Doãn Nam Hải bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới của Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Thuế. Đồng thời, hứa sẽ cùng tập thể cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/dieu-dong-bo-nhiem-2-pho-cuc-truong-cuc-thue-vinh-phuc-347930.html