Hình ảnh: Gần 20 triệu hành khách thông qua cảng hàng không trong 2 tháng đầu năm số 1

Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong 2 tháng đầu năm đạt 19,7 triệu khách, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh minh họa

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về công tác vận chuyển hàng không 2 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, sản lượng điều hành bay đi/đến trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 78.800 chuyến, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2022; điều hành bay quá cảnh đạt 35.400 chuyến, tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong 2 tháng đầu năm đạt 19,7 triệu khách, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,7 triệu khách, tăng 1.959,9% so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa đạt 14,8 triệu khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 2 tháng đạt 168.000 tấn, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, hàng hóa quốc tế là 117.000 tấn, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm 2022; hàng hóa nội địa là 51.000 tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 10 triệu khách 

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2023, tình hình vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 9,8 triệu khách. Như vậy, tăng 91,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa là 7,4 triệu khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế là 2,4 triệu khách, tăng 2.333,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, vận chuyển hàng hóa trong 2 tháng đầu năm cũng đạt 42.500 tấn, giảm 14,2%  so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, hàng hóa quốc tế là 17.000 tấn, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2021; hàng hóa nội địa là 25.500 tấn, tăng 9,8%  so với cùng kỳ năm 2022.

Phan Trang

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/gan-20-trieu-hanh-khach-thong-qua-cang-hang-khong-trong-2-thang-dau-nam-102230222141251911.htm