Hình ảnh: Gần 2,7 triệu người lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà số 1
Ảnh minh hoạ
Cụ thể, theo mẫu số 02 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng): Tại 61 tỉnh, thành phố đã xác nhận cho 32.980 đơn vị với 2.543.345 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
 
Theo mẫu số 03 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng): Tại 50 tỉnh, thành phố đã xác nhận cho 9.634 đơn vị với 151.848 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
 
BHXH Việt Nam cho biết, quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, có nhiều Bộ, ngành cùng tham gia. Trong đó, BHXH Việt Nam có nhiệm vụ xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc của người lao động để xác minh đối tượng thụ hưởng.
 
Trên cơ sở danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH xác nhận các trường hợp người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách để xác minh đối tượng được hỗ trợ.
 
Dù khoản hỗ trợ khiêm tốn, song cũng là nguồn động viên tinh thần cho hàng triệu lao động trong bối cảnh toàn xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.
Hồng Phúc
Nguồn tin: https://baodantoc.vn/gan-27-trieu-nguoi-lao-dong-duoc-xac-nhan-ho-tro-tien-thue-nha-1658909788984.htm