Hình ảnh: Gần 50% dân số thế giới mắc bệnh về răng miệng số 1

Theo TTXVN