Ảnh minh họa

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá là 19.760 đồng/lít, tăng 712 đồng/lít so với giá hiện hành. Xăng RON95-III 20.916 đồng/lít,  tăng 752 đồng/lít; dầu diesel 0.05S 16.119 đồng/lít, tăng 671 đồng/lít; dầu hỏa 15.051 đồng/lít, tăng 639 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S  có giá 15.449 đồng/kg, tăng 495 đồng/kg.

Liên Bộ cho biết đã không trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với một số loại xăng dầu, đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.500 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut không chi.

Theo liên Bộ, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi sau thời gian chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 nên nhu cầu sử dụng xăng dầu trên thế giới tăng mạnh đã tác động đến giá xăng dầu thành phẩm tăng trong thời gian vừa qua.

Tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương-Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (kỳ điều hành ngày 11/6/2021 đến ngày hôm nay đang chi Quỹ BOG ở mức từ 200 đồng-1.600 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu).

Theo http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Gia-xang-dau-tang-hon-700-donglit/436008.vgp