Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn
Báo cáo tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái cho biết: Trong năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình tổ chức thi hành án nhưng do số thụ lý về việc và tiền giảm so với năm 2019, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan THADS đã tập trung, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao.

Cụ thể, các cơ quan THADS đã tập trung, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao (thi hành xong 576.933 việc, đạt tỉ lệ 81,41% (tăng 2,82%) so với năm 2019, cao hơn 1,41% so với chỉ tiêu được giao; trên 53.750 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 40,09% (tăng 4,66%) so với năm 2019, cao hơn 2,09% so với chỉ tiêu được giao). 

Các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đã tập trung thi hành xong 363/830 việc (đạt tỉ lệ 43,73%, tăng 65 việc so với năm 2019). Kết quả thi hành án ngày càng thực chất và bền vững; cơ quan THADS các cấp đã chủ động xác minh, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn được tập trung chỉ đạo giải quyết, đạt kết quả cao; thể chế ngày càng hoàn thiện, tổ chức bộ máy các cơ quan THADS từng bước được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, công tác THADS, THAHC năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả thi hành án đối với các khoản thu cho tổ chức tín dụng, các khoản bị chiếm đoạt trong vụ hình sự về tham nhũng, kinh tế hiệu quả chưa cao; hoạt động tổ chức thi hành án tại một số cơ quan THADS chưa thật sự hiệu quả, còn để xảy ra vi phạm, thiếu sót. Mặc dù số việc THAHC thi hành xong đã tăng hơn nhiều so với năm 2019, song tỉ lệ vẫn đạt thấp so với yêu cầu (đạt tỉ lệ 43,73%)…

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao kết quả THADS năm 2021, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung nêu lên các giải pháp, kiến nghị. Theo Cục trưởng Cục THADS TP. Hà Nội Lê Xuân Hồng, trong năm tới, một trong những giải pháp then chốt mà Cục đề ra đó là khắc phục và kiên quyết xử lý các sai sót, vi phạm trong chuyên môn nghiệp vụ nói chung và và trong công tác bảo quản vật chứng nói riêng. Cục trưởng nhấn mạnh các cơ quan THADS trên địa bàn luôn coi công tác tổ chức cán bộ là công tác then chốt nên thời gian tới sẽ tiếp tục chú trọng kiện toàn tổ chức, tăng cường đào tạo bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, hạn chế xảy ra sai phạm.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Dự báo công tác THADS trong năm 2021 sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn do thiên tai, dịch bệnh, suy thoái kinh tế toàn cầu từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị toàn ngành THADS cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Tập trung nâng cao chất lượng, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước. Kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế sau khi được Ban Bí thư ban hành.

Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; phát hiện và khắc phục kịp thời những vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong THADS nói chung và trong hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án nói riêng.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức THADS tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương nhất quán của Đảng; tăng cường hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt chú trọng việc nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ công tác THADS.

Tiếp tục chú trọng công tác phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo THADS các cấp. Chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Bộ phát huy hơn nữa vai trò giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính; chủ động tham mưu, đề xuất phương án xử lý đối với về những vụ việc thi hành án hành chính, đặc biệt là những vụ việc được dư luận, đại biểu Quốc hội quan tâm, phản ánh, những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để kịp thời thông tin, phản ánh, chia sẻ những khó khăn, thách thức của công tác THADS; tạo sự đồng thuận trong tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Lê Sơn

Theo http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Giai-quyet-dut-diem-cac-vu-viec-co-dieu-kien-thi-hanh-cac-vu-an-lon/415388.vgp