UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở GTVT liên quan đến việc triển khai các giải pháp kiểm soát khí thải xe máy trên địa bàn Thành phố.
Hình ảnh: Hà Nội: Nghiên cứu giải pháp kiểm soát khí thải xe máy số 1
Hà Nội hiện có khoảng 7 triệu xe máy được sử dụng hàng ngày, trong đó có nhiều xe quá thời hạn kỹ thuật được phép lưu thông. (Ảnh: VNF)
Theo đó, UBND TP. Hà Nội đã nhận được báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường "Về việc thực hiện đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí" năm 2022.
 
Về vấn đề này, UBND TP. Hà Nội giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai các giải pháp kiểm soát khí thải xe máy trên địa bàn Thủ đô.
 
Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu công bố rộng rãi kết quả chương trình trên; phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết, chia sẻ kết quả thực hiện với các Thành phố khác theo kiến nghị của Tổng cục Môi trường.
 
Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với SỞ GTVT tham mưu văn bản kiến nghị các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; GTVT ban hành khung chính sách để kiểm soát khí thải xe máy cho các Thành phố lớn./.
KC
Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ha-noi-nghien-cuu-giai-phap-kiem-soat-khi-thai-xe-may-620012.html