Ảnh minh họa
Kiên trì thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Tại cuộc họp giao ban UBND TP. Hà Nội tháng 5 vừa tổ chức, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá, qua nghiên cứu báo cáo phát triển kinh tế-xã hội tháng 5, trước ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Hà Nội vẫn kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 tăng trưởng khá.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dự kiến quý II tăng trên 6% - cao hơn quý II/2020 (1,76%) nhưng thấp hơn quý II/2019 (7,28%) và thấp hơn kịch bản tăng trưởng cơ sở đề ra đầu năm (7,96%) và kịch bản tăng trưởng thấp (7,35%);

Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 là trên 124.000 tỷ đồng, đạt 52,7% dự toán Trung ương giao (49,3% dự toán Thành phố giao), bằng 107,6% so với cùng kỳ

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Hà Nội thu hút trên 519 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (trong đó 139 dự án mới -số vốn 76,8 triệu USD; 63 dự án bổ sung vốn đầu tư-số vốn 442,4 triệu USD). Ước 6 tháng đầu năm thu hút khoảng 650 triệu USD.

6 tháng đầu năm, Hà Nội có khoảng 13.000 doanh nghiệp thành lập với số vốn khoảng 170.000 tỷ đồng (tăng 11% về số lượng doanh nghiệp và giảm 7% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Tại giao ban, Chủ tịch quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, 5 tháng đầu năm, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng khá ở tất cả các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp; bảo đảm cung cầu hàng hóa phục vụ nhân dân. Thu ngân sách 5 tháng ước đạt 2.541 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán được giao; chi ngân sách bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Mặc dù rất khó khăn nhưng Chủ tịch quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho biết, tổng thu ngân sách của quận đến ngày 27/5 đạt 5.533 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch giao. Việc giải ngân vốn đầu tư cơ bản dù rất khó khăn nhưng đã giải ngân được 85.400 triệu đồng, xấp xỉ 21% kế hoạch. Trong 5 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế có 755 hộ đăng ký kinh doanh mới, 305 doanh nghiệp thành lập mới; giải thể hơn 800 doanh nghiệp do tác động của dịch COVID-19.

Tại địa bàn quận Thanh Xuân, Chủ tịch quận Võ Đăng Dũng cho biết kinh tế trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển, tổng thu ngân sách 5 tháng ước đạt 2.150 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch đề ra; giải ngân đầu tư công đạt khoảng 47%.

Thực hiện nhiều giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, GRDP của Hà Nội tăng khoảng 6%, cao hơn 6 tháng đầu năm 2020 (3,39%) nhưng thấp hơn 6 tháng đầu năm 2019 (7,21%).

Con số này được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đánh giá, sản xuất kinh doanh có khởi sắc so với cùng kỳ, tuy nhiên chưa tăng trưởng bứt phá. Hầu hết các chỉ tiêu tăng cao hơn cùng kỳ năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2019 và chưa đạt được như kỳ vọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm 2021, nhiệm vụ còn lại quý III và IV phải tăng khoảng 10%.

Tại cuộc họp nêu trên, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh: "Việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế cũng phải quyết liệt như chống dịch COVID-19. Phải vào cuộc quyết liệt, cụ thể từng phần việc nếu không sẽ không đáp ứng tiến độ, hiệu quả".

Thành phố phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 (trên 7,5%) dù khó khăn nhưng nếu quyết tâm Thành phố sẽ đạt được, trong đó chú trọng phát triển các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, tăng trưởng tốt trong tháng 5 như: Công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm tỷ trọng chủ yếu giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp) (tăng 9,7% 5 tháng đầu năm)...

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, trong bối cảnh phức tạp của dịch COVID-19, Thành phố đã có chỉ đạo hạn chế các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, vì vậy trong triển khai, đôn đốc các nhiệm vụ có giãn tiến độ. Vì vậy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo các kế hoạch.

“Không để vì tập trung triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 mà không triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội”, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền nêu.

Giải pháp Hà Nội đặt ra để tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2021 là: Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến hết tháng 4/2021, kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2021 của Thành phố thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Danh mục các dự án thực hiện đầu tư năm 2021 chủ yếu là các dự án chuyển tiếp có rất nhiều dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các ban quản lý dự án nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề tra trong Kế hoạch; kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Cục Thuế Thành phố hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh xác định số thuế, tiền thuê đất để được gia hạn thời hạn nộp và thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn. Kịp thời đôn đốc thu số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn sau khi hết thời gian gia hạn theo quy định; hạn chế tối đa việc phát sinh nợ thuế, nợ tiền thuê đất.

Cung cấp thông tin về số tiền thuế, tiền thuê đất được gia han thời hạn nộp cho Sở Tài chính phục vụ công tác điều hành ngân sách địa phương theo từng tháng, quý. Đảm bảo cung ứng hàng hóa; tổ chức tốt các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa.

Gia Huy

Theo http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Ha-Noi-phan-dau-hoan-thanh-muc-tieu-tang-truong/432830.vgp