Sáng 5/8, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Thường trực các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh về triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn chủ trì hội nghị.
Hình ảnh: Hà Nội phối hợp với Hưng Yên, Bắc Ninh triển khai Dự án đường Vành đai 4 số 1
Quang cảnh Hội nghị.
Tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện
 
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, để chủ động triển khai thực hiện Dự án, ngay sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp bàn, thành lập ban chỉ đạo của thành phố để triển khai xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội do Bí thư Thành ủy làm trưởng ban và phân công nhiệm cụ thể để đạt tiến độ.
 
Với vai trò cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng dự thảo “Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 – Vùng Thủ đô” và “Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Vùng triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô”. Các dự thảo này đã được gửi lấy ý kiến 2 tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.
 
Để triển khai tốt dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương thể hiện sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, tập trung, đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong triển khai dự án. Tổ chức thực hiện nhanh, hiệu quả từng nội dung có liên quan đến địa phương mình, đảm bảo tiến độ chung của toàn bộ dự án.
 
Xác định giải phóng mặt bằng là khâu mở đầu quan trọng nhất
 
Báo cáo tình hình triển khai Dự án do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày cho thấy, chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 với quy mô 112,8km và sơ bộ tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. Việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.
 
Việc triển khai Dự án được áp dụng 4 cơ chế, chính sách đặc biệt như: Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công; giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án thành phần 3.
Hình ảnh: Hà Nội phối hợp với Hưng Yên, Bắc Ninh triển khai Dự án đường Vành đai 4 số 2
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Trong 2 năm kể từ khi Nghị quyết này được Quốc hội thông qua, cho phép người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong 2 năm kể từ khi Nghị quyết này được Quốc hội thông qua, cho phép trong giai đoạn triển khai Dự án, nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án.
 
Cho phép Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, vận hành độc lập, bao gồm: 3 dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh theo hình thức đầu tư công; 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành trên địa bàn TP Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh theo hình thức đầu tư công và dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư.
 
Đoạn trên địa bàn TP Hà Nội dài 58,2km đi qua 7 quận huyện (Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông). Để triển khai thực hiện dự án đầu tư, Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban để chỉ đạo triển khai dự án đầu tư.
 
Để Dự án thực hiện đúng tiến độ, UBND TP đề xuất Thường trực Thành ủy cho phép UBND TP triển khai phương án đề nghị Kiểm toán Nhà nước đưa vào kế hoạch và thực hiện kiểm toán Dự án đầu tư song song với tiến độ triển khai xây dựng công trình. Cho phép tổ chức phê duyệt và triển khai thực hiện ngay các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư.
 
Cho phép sử dụng vốn từ Quỹ phát triển đất của địa phương (đối với Hà Nội là Quỹ Đầu tư phát triển TP) theo điều 111 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt song song với quá trình lập, trình phê duyệt Dự án Thành phần 1.1.
 
Đồng thời, kiến nghị tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh xem xét, thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; cử đầu mối cụ thể giúp việc ban chỉ đạo, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.
 
Đề nghị cơ quan được giao làm chủ đầu tư Dự án thành phần 1.2 và 1.3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội trong suốt quá trình triển khai dự án.
 
Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hưng Yên và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH&KT) Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội thống nhất hướng tuyến đường sắt vành đai quốc gia trong tổng thể chỉ giới đường đường đỏ tuyến đường xong trước ngày 30/8/2022 làm cơ sở thống nhất với Bộ GTVT trước khi triển khai các bước tiếp theo.
 
Tại hội nghị này, lãnh đạo TP Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và các sở, ngành của TP Hà Nội tập chung thảo luận 6 vấn đề như: Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai thuộc phạm vi Dự án; công tác lập hồ sơ địa chính và giải phóng mặt bằng; khả năng cân đối nguồn vốn, khó khăn vướng mắc trong việc cân đối nguồn vốn thực hiện Dự án của các địa phương; công tác phối hợp giữa TP Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh; đề xuất cơ chế chính sách kiến nghị với Trung ương; tổ chức thực hiện.
 
Các ý kiến thể hiện sự thống nhất cao với 5 đề xuất, kiến nghị của TP Hà Nội, khẳng định quyết tâm với ý chí cao nhất cùng đồng sức, đồng lòng thực hiện dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; trong đó xác định giải phóng mặt bằng là khâu mở đầu quan trọng nhất, phấn đấu tháng 6/2023 hoàn thành 70% công việc và bàn giao toàn bộ mặt bằng vào tháng 12/2023. Vì vậy, cấp ủy các địa phương phải chú trọng cho công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, bởi nếu chậm 1,2 tháng là sẽ chậm tiến độ cả dự án.
 
Nhịp nhàng, đồng bộ để triển khai đạt hiệu quả
 
Phát biểu kết luận, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã sơ bộ thống nhất được các nội dung để làm cơ sở phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Kế hoạch phối hợp triển khai dự án do thành phố Hà Nội xây dựng đã nhận được các ý kiến góp ý xác đáng, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.
 
Để công tác phối hợp triển khai trong thời gian tiếp theo được chặt chẽ, thống nhất, thay mặt lãnh đạo 3 địa phương, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã thống nhất lại 5 nội dung trong triển khai thực hiện. Đáng chú ý, 3 địa phương thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo vùng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và có một kế hoạch cụ thể với phương châm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ để các cơ quan chủ quản xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu và phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai một cách đồng bộ, nhịp nhàng. Ban Chỉ đạo tiến hành trao đổi hằng tháng, giao ban hằng quý và họp đột xuất khi cần.
Hình ảnh: Hà Nội phối hợp với Hưng Yên, Bắc Ninh triển khai Dự án đường Vành đai 4 số 3
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị
Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị, UBND TP Hà Nội chủ động phối hợp cùng với UBND tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp thu, hoàn thiện để Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội làm cơ sở triển khai thực hiện Dự án. Việc hoàn thiện kế hoạch phải được thực hiện đồng thời và thống nhất phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ đang được Bộ KH&ĐT trình.
 
“Việc đầu tư xây dựng Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là việc lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 3 tỉnh, thành phố và các tỉnh trong Vùng Thủ đô. Vì vậy, cần quán triệt tinh thần và nhận thức, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ngoài kế hoạch phối hợp chung của 3 tỉnh, thành phố cần thiết phải có kế hoạch riêng của từng tỉnh, thành phố để phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo của 3 tỉnh, thành phố cần chỉ đạo sâu sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện” – Bí thư Đinh Tiến Dũng phát biểu.
 
Bên cạnh đó, Dự án Vành đai 4 được chia thành các dự án giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn các tỉnh, thành phố và 1 dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức PPP. Trên thực tế TP Hà Nội đã giao Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông thành phố lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo đó, cũng đề nghị tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh sớm giao đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần mà mình được giao nhiệm vụ làm cơ quan chủ quản để TP Hà Nội có thể phối hợp, cập nhật hồ sơ đối với dự án thành phần 3 đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ: Dự án đường Vành đai 4 là dự án quan trọng quốc gia, quá trình thực hiện cần triển khai nhiều thủ tục với nhiều cơ chế chính sách đặc biệt, thậm chí có những thủ tục chưa có trong quy định của pháp luật. Theo đó thống nhất đề nghị cơ quan Kiểm toán Nhà nước đưa vào kế hoạch và thực hiện kiểm toán Dự án song song với tiến độ triển khai xây dựng công trình. Giao UBND TP Hà Nội là đầu mối chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên để nghiên cứu đề xuất với Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc phát sinh những vướng mắc liên quan đến nhiều địa phương đề nghị 3 tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất gửi UBND TP Hà Nội làm đầu mối để tổng hợp, kiến nghị Chính phủ xem xét, tháo gỡ…/.

Thu Hà
Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ha-noi-phoi-hop-voi-hung-yen-bac-ninh-trien-khai-du-an-duong-vanh-dai-4-616763.html