Hà Nội tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh: VGP/Gia Huy

Ban hành nhiều văn bản để đốc thúc quá trình giải ngân

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, ngay từ đầu năm 2022, Thành phố xác định việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Năm 2022, tổng vốn đầu tư công của Hà Nội là trên 51.000 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố là trên 34.000 tỷ đồng; cấp huyện là hơn 16.000 tỷ đồng. Thành phố cũng kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2021 sang năm 2022 với 364 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện với tổng kinh phí hơn 2.344 tỷ đồng.

Ở thời điểm hết quý I/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn TP. Hà Nội chỉ đạt 8% kế hoạch.

Đến nay, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2022, Hà Nội giải ngân được 17.854 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch (tăng 73,1% so với cùng kỳ năm 2021).

TIN LIÊN QUAN
  • ‘Tăng tốc’ các dự án, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

    ‘Tăng tốc’ các dự án, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Với mục tiêu là đến hết ngày 31/12/2022 giải ngân 100% vốn đầu tư công, Hà Nội đã thành lập 6 Tổ công tác nhằm thúc đẩy, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công của Thành phố và cấp huyện ngay từ đầu năm 2022.

Để đạt được con số giải ngân trong 6 tháng đầu năm, UBND Thành phố ban hành nhiều văn bản để đốc thúc quá trình giải ngân, như kế hoạch về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó yêu cầu rõ trách nhiệm triển khai thực hiện đối với các chủ đầu tư, trách nhiệm hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các sở chuyên ngành.

Ngoài ra, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định về "Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội"; Quyết định về "Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công"; văn bản về việc thực hiện giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt đối với chi phí công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thanh quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công hằng năm trong giai đoạn 2022-2025 của Thành phố.

Tuy nhiên, TP. Hà Nội đánh giá, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm tuy tăng khá cao so với cùng kỳ và cao hơn các địa phương thuộc phạm vi kiểm tra của Tổ công tác số 4 theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức chung của cả nước và thấp hơn so với kỳ vọng.

Gần 10 giải pháp thúc đẩy giải ngân

Mục tiêu Hà Nội đặt ra trong 6 tháng cuối năm là tập trung khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022. Trong đó, có việc tháo gỡ khó khăn cho các quận, huyện, thị xã về giải ngân vốn đầu tư công.

Ngay trong tháng 6, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã làm việc với quận Hà Đông về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án nông nghiệp, công thương trên địa bàn quận Hà Đông.

Đối với quận Hà Đông, hiện nay, việc thực hiện một số dự án lớn như dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa); Cụm công nghiệp Đa Sỹ (phường Kiến Hưng); dự án xây dựng khu sản xuất, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc.

Việc giải phóng mặt bằng dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được thực hiện đồng thời cả 2 giai đoạn (giai đoạn 1 và 2). Trong quá trình triển khai có vướng mắc vì giai đoạn 1 của dự án, các hộ bị thu hồi sẽ được bố trí đất tái định cư nên khi thực hiện phát sinh khó khăn về việc sử dụng quỹ đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện ở giai đoạn 2 của dự án. Bởi việc bồi thường tái định cư bằng đất chỉ áp dụng cho giai đoạn 1.

Nhằm tháo gỡ cho quận, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị quận Hà Đông rà duyệt lại tổng thể những vấn đề liên quan, đề xuất báo cáo Thành phố. Riêng về cơ chế, nguồn vốn, các sở có ý kiến đề xuất với Thành phố giải pháp để tháo gỡ cho quận.

Để mục tiêu đến hết năm 2022 giải ngân 100% vốn đầu tư công, Hà Nội đặt ra 9 giải pháp thúc đẩy giải ngân, đó là: Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả 6 Tổ công tác của Thành phố thúc đẩy giải ngân vốn để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng

Trong đó, các sở liên quan và các quận, huyện, thị xã tăng cường theo dõi, chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình; khẩn trương hoàn thành các công việc còn tồn đọng của các dự án; thực hiện các thủ tục thanh toán cho các dự án ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu; thực hiện bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội tiếp tục đưa kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành một tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2022 đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Đến hết niên độ ngân sách, các đơn vị không giải ngân tối thiểu đạt 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan theo quy định.

Gia Huy

Theo https://baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-thuc-day-giai-ngan-von-dau-tu-cong-103220623161203687.htm