Kết quả trên cho thấy, những nỗ lực của đơn vị trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn vượt qua những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2022, Cục Hải quan Đà Nẵng đã giải quyết thủ tục cho gần 1.700 doanh nghiệp; thực hiện phân luồng cho 49.492 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,87 tỷ USD, tăng 14,36% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp, 6 tháng qua, đơn vị đã đảm bảo thực hiện tốt công tác giám sát quản lý về hải quan tại địa bàn quản lý; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong công tác quản lý, giám sát, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS; tiếp nhận hồ sơ hải quan điện tử, tiếp nhận giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành, Chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O) trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; thực hiện tốt Cơ chế một cửa quốc gia, Hệ thống giám sát hải quan tự động (VASSCM).

Đồng thời, Hải quan Đà Nẵng thực hiện cấp giấy phép xe ô tô không nhằm mục đích thương mại qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và triển khai thực hiện gắn seal định vị điện tử trong giám sát hàng hóa vận chuyển bằng container…

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/hai-quan-da-nang-thu-ngan-sach-dat-62-chi-tieu-duoc-giao-349037.html