Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Nhiệm kỳ qua, hội viên, phụ nữ Sơn La đã hoàn thành 9/9 nhóm chỉ tiêu, 31/32 tiêu chí trong đó, đào tạo nghề cho 9.712 phụ nữ; hỗ trợ thành lập 18 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ trên 2.300 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; duy trì 679 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại các xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn; giúp được 2.004 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. 

Hội Phụ nữ các cấp đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây 124 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo trị giá hơn 3 tỷ đồng; trao tặng 664 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với trị giá hơn 790 triệu đồng; kết nạp mới được 22.101 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội Phụ nữ của tỉnh lên 241.796 hội viên, sinh hoạt tại 2.059 chi hội....

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La khóa XIII 

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La xác định tiếp tục vận động hội viên phát huy nội lực, giúp nhau giảm nghèo; tham gia học nghề, chuyển đổi nghề phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương... Phấn đấu hằng năm mỗi cơ sở hội giúp từ 1-2 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; mỗi cơ sở hội thực hiện 1 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; có từ 1.000 chi hội trưởng phụ nữ trở lên/năm được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác hội; 72% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông biểu dương những kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đã đạt được đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới.. các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cần gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “Đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. 

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII là đại hội hết sức đặc biệt, chưa có tiền lệ, diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Là đại hội điểm của cả nước nhưng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nên còn nhiều khó khăn, nhưng có thể khẳng định đại hội đã thành công tốt đẹp, với nội dung được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, sát với tình hình thực tiễn của địa phương và của phụ nữ cả nước, sát với sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội. Đây cũng là một đại hội rất tiết kiệm, an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch; có ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật đường truyền tốt, mọi thông tin, tài liệu của đại hội cung cấp cho đại biểu tại 84 điểm cầu trên cả nước được thông qua việc quét mã QR…

Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn các cấp Hội Phụ nữ Sơn La cần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cho phụ nữ để mỗi phụ nữ vững vàng, tự tin trong mọi hoàn cảnh. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các chương trình, đề án của tỉnh, xác định những nội dung phù hợp để tập trung triển khai thực hiện, đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn về xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, như phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, phòng chống ma túy, tội phạm...

Đại hội đã bầu 35 ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 người. Bà Bùi Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La khóa XII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XIII.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” cho 4 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào thi đua nhiệm kỳ 2016-2021./.

Quyết Chung
Theo https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/hoi-lien-hiep-phu-nu-son-la-to-chuc-dai-hoi-diem-cap-tinh-591259.html