Tham dự Hội nghị, có đồng chí Ngô Việt Chung, Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ KH&CN, đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục ATBXHN cùng sự tham dự đầy đủ của các Đảng viên Chi bộ Cục ATBXHN.
 


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục ATBXHN đã báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Chi bộ Cục ATBXHN hiện có 26 Đảng viên, trong đó 25 Đảng viên chính thức và 1 Đảng viên dự bị. Năm 2020 đánh dấu một năm khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, các hoạt động quản lý nhà nước như thanh tra, thẩm định kỹ thuật phục vụ cấp phép và các hoạt động HTQT gặp nhiều khó khăn, phải điều chỉnh kế hoạch thực hiện. Nhân lực của Cục giảm 35% do chủ trương cắt giảm lao động hợp đồng trong khi khối lượng công việc có xu hướng tăng theo từng năm, ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ QLNN của Cục. Bên cạnh những khó khăn, Cục cũng có những thuận lợi như tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, góp phần ổn định về tổ chức và nhân lực trong Cục; luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Bộ, những tồn tại, mất đoàn kết những năm trước đây về cơ bản đã được xử lý, giải quyết.

Về công tác tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi ủy Cục ATBXHN thực sự có trách nhiệm trong đồng hành, phối hợp với tập thể Lãnh đạo Cục trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác chế độ, chính sách cho cán bộ; công tác đảm bảo phúc lợi cho cán bộ;...., giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức cán bộ, những bất cập về vị trí việc làm, vấn đề đoàn kết nội bộ. Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như Cục ATBXHN đã chủ trì soạn thảo, trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới và Thông tư số 05/2020/TT-BKHCN ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Thanh tra Cục đã chủ trì triển khai 11 đợt thanh tra đối với tổng số 48 cơ sở trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố. Trong đó, 40 cơ sở theo kế hoạch (hoàn thành 100% kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt) và 08 cơ sở đột xuất. Cục đã thẩm định, cấp 999 Giấp phép, 911 chứng chỉ CCNVBX và chứng chỉ hành nghề, 68 Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT, phê duyệt 130 Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Trình Lãnh đạo Bộ ký 31 Giấy phép. Trong năm 2020, khối lượng hồ sơ cấp phép tăng 12% so với năm 2019. Thực hiện xuất sắc vai trò Chủ tịch luân phiên Mạng lưới Cơ quan pháp quy hạt nhân các nước Đông Nam Á (ASEANTOM) của Việt Nam năm ASEAN 2020. Tiếp tục giữ vai trò đơn vị đầu mối về quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, hợp tác pháp quy hạt nhân và ứng phó sự cố với các đối tác quốc tế quan trọng (IAEA, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, LB Nga v.v). Các công tác về hỗ trợ kỹ thuật, an ninh và thanh sát hạt nhân, ứng phó sự cố, thông tin tuyên truyền cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Cục ATBXHN đã tổ chức thực hiện tốt học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ KH&CN; giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống phòng chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Năm 2020, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; đã bầu ra Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ mới; trong đó đ/c Bí thư Chi bộ đồng thời là Cục trưởng.

Về kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên, 25/26 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04/26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát huy những kết quả đạt được và xác định những mặt còn hạn chế trong năm 2020 vừa qua, Chi bộ Cục ATBXHN đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho năm 2020: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và phổ biến nghị quyết, chính sách; chấp hành tốt quy định của TW về những điều Đảng viên không được làm và pháp lệnh Công chức; đảm bảo toàn thể Đảng viên Chi bộ cam kết và thực hiện tốt việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ đạt danh hiệu “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có 20% đảng viên đạt danh hiệu “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tăng cường công tác xây dựng và phát triển đảng. Bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng tiên tiến có động cơ phấn đấu trở thành Đảng viên. Thường xuyên xem xét các đối tượng cảm tình Đảng; kịp thời bồi dưỡng, uốn nắn và xem xét kết nạp đảng viên mới để tăng cường đội ngũ đảng viên, sức mạnh cho Chi bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát ngăn ngừa kịp thời đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện Nghị quyết và thi hành Điều lệ Đảng; đảm bảo chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội chấp hành chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; giải quyết kịp thời các đơn thư kiếu nại tố cáo, xử lý nghiêm minh những đảng viên vi phạm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền để chỉ đạo sát sao hoạt động của công đoàn, các đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận và động viên cán bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục và các phong trào do cấp trên phát động.

Tại Hội nghị, các Đảng viên trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo và các đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
 


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KHCN đã  nhất trí với Báo cáo tổng kết năm 2020 và định hướng 2021 của Chi bộ Cục ATBXHN. Báo cáo đã đề cập đến tất cả các nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được của Chi bộ trong năm 2020, với những khó khăn, thách thức, giải pháp đặt ra, kể cả những khiếm khuyết cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí cũng chỉ ra các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới như nâng cao chất lượng, nội dung, đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng, xây dựng ban hành các quy chế làm việc, quy chế dân chủ, phối hợp và tăng cường công khai, minh bạch thông tin, tăng cường công tác kiểm tra giám sát như ban hành chương trình kiểm tra giám sát hàng năm và của cả nhiệm kỳ, mở rộng và phát huy dân chủ, phát huy vai trò của các đoàn thể. Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, đồng chí Phạm Gia Chương cũng yêu cầu, Chi bộ Cục ATBXHN cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất trong các hoạt động, lãnh đạo trên mọi mặt trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19292/hoi-nghi-tong-ket-nam-2020-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2021-cua-chi-bo-cuc-atbxhn.aspx