Hình ảnh: Hướng dẫn nhà cung cấp nước ngoài nộp thuế qua mạng và ứng dụng eTax trên điện thoại số 1

Ngành thuế mở rộng thêm các kênh giao tiếp nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, khai thuế, nộp thuế mọi lúc, mọi nơi tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn các bước về thủ tục đăng ký, khai thuế, nộp thuế cho NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Để giao dịch trực tuyến, người nộp thuế có thể truy cập vào đường link tại đây.

Tổng cục Thuế cũng có giới thiệu, hướng dẫn cài đặt eTax trên điện thoại di động; tài liệu hướng dẫn các bước sử dụng ứng dụng eTax để tra cứu, nộp thuế. 

Việc ngành thuế mở rộng thêm các kênh giao tiếp nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, khai thuế, nộp thuế mọi lúc, mọi nơi không những tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà còn góp phần hạn chế tiếp xúc xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Điều đó còn khẳng định quyết tâm của ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý tài chính quốc gia và quản lý thuế Nhà nước, đóng góp chung vào công cuộc chuyển đổi số của quốc gia.

Anh Minh

Theo https://baochinhphu.vn/huong-dan-nha-cung-cap-nuoc-ngoai-nop-thue-qua-mang-va-ung-dung-etax-tren-dien-thoai-10222032811263038.htm