Báo điện tử Chính phủ
Nguồn tin: https://media.chinhphu.vn/video/khang-dinh-tam-quan-trong-cua-quan-he-viet-nam-trung-quoc-16838.htm