Khởi công xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL - Ảnh 1.

Trung tâm dữ liệu ĐBSCL dự kiến hoàn thành vào năm 2024 - Ảnh: VGP

Ngày 27/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL tại TP. Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết, thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, ĐBSCL có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do đây là vùng đất mẫn cảm với sự thay đổi của tự nhiên. BĐKH và nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng sinh kế và đời sống người dân.

Theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên, ĐBSCL cần phải phát triển bền vững, thịnh vượng, trên cơ sở chủ động thích ứng, phát huy tiềm năng, thế mạnh, chuyển hóa những thách thức thành cơ hội để phát triển; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, chủ yếu là sản xuất lúa sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường; chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, để làm được điều này thì cần phải xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu thông tin đồng bộ, hiện đại, có thể cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho việc hoạch định chính sách phát triển theo phương châm "thuận thiên" mà Chính phủ đã chỉ ra; phục vụ người dân có được thông tin để chủ động trong sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng; cung cấp thông tin kịp thời và chính xác giúp nhà khoa học có thể đưa ra các giải pháp; cải tiến kỹ thuật nhằm phát triển nông nghiệp thích ứng với BĐKH, nước biển dâng, giúp ích cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên, thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan thực hiện công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về ĐBSCL phục vụ phát triển bền vững thích ứng với BĐKH, kết nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội Sông Mekong quốc tế, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo về tài nguyên và môi trường.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng (Bộ TN&MT), Trung tâm dữ liệu ĐBSCL có tổng mức đầu tư hơn 337 tỷ đồng. Dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2024.

Thu Cúc


Theo https://baochinhphu.vn/khoi-cong-xay-dung-trung-tam-du-lieu-vung-dbscl-102220527163840793.htm