Ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) khẳng định sẽ có cơ chế quản lý Quỹ công khai, minh bạch. Ảnh:VGP

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến chúng ta cần mua khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng.

Ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho rằng, việc này yêu cầu nguồn kinh phí rất lớn. Vì vậy, Chính phủ đã kịp thời có chủ trương đúng đắn, bên cạnh nguồn ngân sách thì cần huy động thêm các nguồn lực từ đóng góp mang tính thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng với nhà nước mua đủ số lượng vaccine tiêm kịp thời cho người dân.

Ngay khi nhận được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai xây dựng để ban hành quy chế hoạt động của Quỹ và thiết lập bộ máy quản lý. Theo quy định, Quỹ sẽ được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp muốn đóng góp vào quỹ thì hoàn toàn có thể chuyển tiền qua hệ thống các ngân hàng thương mại.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Tài chính làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế để chuyển vào Quỹ các khoản tiền mà một số doanh nghiệp đã đóng góp hỗ trợ trong thời gian qua liên quan đến việc mua vaccine.

“Chúng tôi đang khẩn trương hoàn thiện quy chế này, có thể sẽ xin ý kiến thêm của Bộ Y tế và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hoàn thiện, dự kiến muộn nhất tuần sau có thể ban hành được quy chế. Trong thời gian này, các tổ chức và cá nhân vẫn có thể tiếp tục đóng góp thông qua Mặt trận Tổ quốc hoặc Bộ Y tế, sau đó, các cơ quan sẽ phối hợp để chuyển các khoản đóng góp đó về Quỹ vaccine phòng COVID-19. Tất cả đều trên cơ sở tinh thần tự nguyện của các tổ chức, cá nhân. Với mỗi đồng đóng góp dù là nhỏ nhất chúng tôi cũng đều trân trọng và quản lý công khai, minh bạch”, ông Võ Thành Hưng khẳng định.

Với nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính sẽ quản lý tài chính, căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ để thực hiện mua vaccine hoặc hỗ trợ sản xuất vaccine trong nước.

Số thu của Quỹ cũng sẽ được ghi nhận và sẽ được công khai minh bạch trên các Website  của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và sẽ có thanh tra, kiểm toán theo quy định.

Ông Võ Thành Hưng lưu ý, hiện các đầu mối được giao khá rõ ràng, nên ở các địa phương không cần thành lập quỹ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tại đó có thể hỗ trợ chính quyền địa phương mà không nhất thiết phải thành lập quỹ.

Giải đáp băn khoăn về cơ chế ưu đãi đối với các doanh nghiệp đóng góp và người lao động, đại diện Vụ Ngân sách nhà nước cho biết, việc mua vaccine hiện nay tập trung qua đầu mối là Bộ Y tế. Cơ quan này cũng được giao xác định rõ các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm trong thời gian đầu. Sau đó, khi chúng ta có lượng vaccine đủ lớn thì Bộ Y tế sẽ đề xuất mở rộng các nhóm đối tượng được ưu tiên này, trong đó người lao động ở các khu công nghiệp tập trung cũng nên thuộc nhóm được ưu tiên.

Theo quy định tại Khoản 1, Điểm 2-Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với khoản chi ủng hộ Quỹ vaccine, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các chuyên gia hết sức đồng tình việc Chính phủ quyết định lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 có sự phối hợp công-tư để lo vaccine cho toàn dân, để thu hút thêm doanh nghiệp có điều kiện chung tay đóng góp. Các chuyên gia cũng đồng tình với các quy định chặt chẽ về việc sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của cộng đồng.

 Huy Thắng

Theo http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Moi-dong-dong-gop-cho-Quy-vaccine-COVID19-deu-duoc-tran-trong-va-quan-ly-minh-bach/432634.vgp