Tham dự chương trình có ông Tạ Quang Minh, Viện trưởng Viện KHSHTT; ông Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở KH&CN Hòa Bình; cùng đại diện các sở, ngành, hiệp hội, phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, doanh nghiệp, báo-đài truyền hình tỉnh Hòa Bình.

Sau khi thống nhất nội dung hợp tác, Viện KHSHTT và Sở KH&CN Hòa Bình đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về SHTT với sự chứng kiến của các đại biểu tham dự. Theo đó, Viện KHSHTT sẽ phối hợp cùng Sở KH&CN Hòa Bình thực hiện các hoạt động về SHTT như: Tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ thông qua việc phổ biến nền tảng IPPlatform; tư vấn các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật, kinh tế của tài sản trí tuệ và quyền SHTT; đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho nhân lực về SHTT; nghiên cứu khoa học về SHTT; các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch, chương trình, dự án do Viện KHSHTT và Sở KH&CN Hòa Bình chủ trì quản lý, thực hiện... Trong thời gian tới, Viện KHSHTT và Sở KH&CN Hòa Bình sẽ cùng nỗ lực hợp tác để triển khai hiệu quả thỏa thuận đã ký kết.
 

            
Ông Tạ Quang Minh - Viện trưởng Viện KHSHTT và ông Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KH&CN Hòa Bình ký Thỏa thuận hợp tác.

Nhân dịp này, Viện trưởng Viện KHSHTT đã công bố khai trương Trạm IPPlatform tại tỉnh Hoà Bình do Viện KHSHTT phối hợp với Sở KH&CN Hòa Bình thiết lập và đi vào hoạt động nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý Nhà nước về SHTT trên địa bàn Tỉnh. Đây là điểm phục vụ, hỗ trợ khai thác thông tin SHTT; tư vấn, cung cấp các dịch vụ về SHTT cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh và một số tỉnh, thành phố lân cận (nếu có nhu cầu).
 


 


Khai trương Trạm IPPlatform tại Sở KH&CN Hòa Bình.

Trong khuôn khổ Chương trình, Viện KHSHTT phối hợp với Sở KH&CN Hòa Bình tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp nhằm chia sẻ, hướng dẫn sử dụng và khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT; hoạt động nghiên cứu, tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hóa, phát triển và bảo vệ TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân./.

 

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/21886/nang-cao-nang-luc-khai-thac-thong-tin-thong-tin-va-su-dung-dich-vu-so-huu-cong-nghiep.aspx