Ngày 6/10, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức ký kết hợp tác triển khai chương trình “Nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở”, khởi đầu cho việc ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo liên tục tại Việt Nam; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, vì sự phát triển của Y tế Việt Nam.
PGS. TS. Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và TS. Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chánh văn phòng Bộ Y tế ký kết hợp tác triển khai chương trình “Nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở” .

Theo Ban tổ chức, mạng lưới y tế cơ sở bao gồm y tế thôn, bản, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã. Đây là tuyến trực tiếp gần dân nhất, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện cho nhân dân dễ dàng tiếp cận với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo. 

Chủ trương của Bộ Y tế là nâng cao năng lực y tế cơ sở để giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay gần nơi mình sinh sống, giảm gánh nặng bệnh tật. Việc nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở là yêu cầu cấp bách trong thời điểm hiện nay với bối cảnh mô hình bệnh tật đang có nhiều thay đổi, đòi hỏi y tế tuyến cơ sở phải thay đổi nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chương trình “Nâng cao năng lực y tế cơ sở” dự kiến được tổ chức trong 3 năm (từ 2022 đến 2023) hướng tới: Nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở với nội dung cập nhật chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh lý phổ biến tại tuyến cơ sở; thu hút sự tham gia của hơn 20.000 nhân viên y tế trên toàn quốc; nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế khi tham gia chương trình.

Đại diện Tổng hội Y học Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thông tin về chương trình “Nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở”.  

Việc đào tạo được thực hiện kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, với những hình thức: Tổ chức các khóa học đào tạo về kiến thức, kỹ năng ứng dụng thiết thực trong hoạt động khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở; ứng dụng nền tảng “Y360 - Cộng đồng y khoa học và đọc” trong việc tổ chức và xây dựng khóa học…/.

Gia Hưng
Theo https://chuyendoiso.dangcongsan.vn/xa-hoi-so/nang-cao-nang-luc-y-te-co-so-cho-hon-20000-nhan-vien-y-te-89.html