Năm 2022, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN theo Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 là 352.000 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thường xuyên đồng hành, tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế cho cộng đồng DN; cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với các giải pháp trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa...

Ngoài ra, lực lượng hải quan tích cực phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng hóa vào nội địa; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá...

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, đến ngày 20/04/2022, tổng thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt 135.366 tỷ đồng, bằng 38,45% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 36,58% chỉ tiêu phấn đấu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính giao.

Trên cơ sở kết quả đạt được, quý II/2022, ngành Hải quan tiếp tục triển khai Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022.

Đồng thời, xây dựng các kịch bản thu NSNN năm 2022 theo các phương án giá dầu thô; chuẩn bị xây dựng dự toán thu NSNN năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2026...

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/nganh-hai-quan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-3845-du-toan-347621.html