Trả lời:

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ra quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-VKSTC, ngày 29/7/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Trong đó, quy định 5 hành vi bị nghiêm cấm cấm để đảm bảo an ninh mạng của Viện kiểm sát.

5 hành vi bị nghiêm cấm trong quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của VKSND. Ảnh MK

Cụ thể, theo quy chế vừa ban hành, tại Điều 4: Ngoài các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật khác, các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

1. Nghiêm cấm soạn thảo, lưu trữ, sao chụp thông tin bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác có tính năng lưu trữ thông tin có kết nối Internet; kết nối vật lý hệ thống mạng nội bộ chứa thông tin bí mật nhà nước với mạng Internet và ngược lại.

2. Nghiêm cấm chuyển đổi mục đích sử dụng từ máy tính dùng để soạn thảo, lưu trữ thông tin mật có nội dung bí mật nhà nước sang máy tính có kết nối Internet và ngược lại mà chưa có giải pháp hủy dữ liệu triệt để.

3. Nghiêm cấm sử dụng thiết bị nhớ ngoài USB, ổ cứng di động và các thiết bị, phương tiện điện tử có khả năng lưu trữ dữ liệu khác để sao chép dữ liệu giữa các máy tính soạn thảo nội dung bí mật nhà nước với máy tính hoặc thiết bị, phương tiện điện tử có kết nối Internet.

4. Tự ý đấu nối thiết bị cấp phát địa chỉ mạng và thiết bị khác vào mạng nội bộ mà không được sự đồng ý của đơn vị chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin mạng.

5. Sử dụng hệ thống mạng của Viện kiểm sát nhân dân để thực hiện hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của cơ quan, cá nhân.

Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung bảo đảm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hệ thống VKSND.

Quy chế này được áp dụng đối với với VKSND tối cao, VKSND cấp dưới; công chức, viên chức, người lao động trong VKSND; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho VKSND; tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống mạng của VKSND; viện trưởng viện kiểm sát quân sự trung ương quy định cụ thể việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự.

Ngoài ra, quy chế quy định rõ về ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin mạng và xử lý vi phạm. Cụ thể, các đơn vị, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu tấn công hoặc sự cố an toàn, an ninh thông tin mạng cần nhanh chóng báo cho đơn vị chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Khi xảy ra sự cố an toàn, an ninh thông tin mạng thuộc loại hình tấn công mạng, đơn vị vận hành hệ thống thông tin thực hiện báo cáo đơn vị chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin mạng để khắc phục, xử lý kịp thời.

Đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này vi phạm Quy chế và các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật; nếu vi phạm gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị, thông tin, dữ liệu thì chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật hiện hành./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên
Theo https://dangcongsan.vn/ban-doc/hoi-dap/nhung-hanh-vi-bi-nghiem-cam-de-dam-bao-an-ninh-mang-cua-vien-kiem-sat-587486.html