Theo đó, Thông tư số 11/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thêm nhiều trường hợp người nộp phí được miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Cụ thể, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 11/2022/TT-BTC bổ sung thêm các trường hợp được miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện gồm: Đài vô tuyến điện của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; Đài vô tuyến điện chỉ phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng sử dụng tần số cho mục đích an ninh, quốc phòng theo quy định tại Điều 45 Luật Tần số vô tuyến điện; Đài vô tuyến điện phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lụt bão sử dụng các tần số cho mạng thông tin phòng chống thiên tai, lụt bão.

Bên cạnh đó, Đài vô tuyến điện sử dụng tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn theo quy định; Đài vô tuyến điện phục vụ trực tiếp việc tìm kiếm, cứu nạn thuộc Hệ thống tổ chức tìm kiếm, cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; Đài vô tuyến điện của các tổ chức từ thiện phục vụ hoạt động nhân đạo; Đài vô tuyến điện thuộc mạng điện báo hệ đặc biệt phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước... cũng sẽ được miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Thông tư số 11/2022/TT-BTC cũng bổ sung mức lệ phí cho trường hợp cấp lại giấy phép (do mất, thất lạc, hỏng, rách…) bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép (bằng mức lệ phí cho trường hợp gia hạn).

Đồng thời, giảm mức lệ phí cho trường hợp ấn định lại kênh tần số để thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép thay vì tính bằng mức lệ phí cấp mới như hiện nay.

Ngoài các nội dung trên, Thông tư cũng nêu rõ việc hoàn trả phí đối với tổ chức, cá nhân ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trước thời hạn quy định tại giấy phép...

Thông tư số 11/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2022.

Theo https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/nhung-truong-hop-nao-duoc-mien-phi-le-phi-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-345669.html