Chiều 29/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ nhất. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì phiên họp.

Tại Phiên họp, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo đó, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia thành lập 5 Tổ giúp việc gồm: Tổ giúp việc về Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền; Tổ giúp việc về An ninh, Trật tự và Y tế; Tổ giúp việc về Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ giúp việc về Tài chính-Quản trị, Trang điện tử; Tổ giúp việc về Tổng hợp và Nhân sự.

Các Tổ giúp việc có trách nhiệm giúp Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, giúp các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy chế làm việc, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tham mưu, giúp Hội đồng bầu cử quốc gia xây dựng tờ trình, kế hoạch tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia; tổng hợp, báo cáo kết quả các đoàn giám sát khi được giao.

Một nhiệm vụ nữa của Văn phòng là tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia; tổng hợp, xây dựng các báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử bảo đảm đúng tiến độ theo quy định của pháp luật khi được giao.

Nhấn mạnh khối lượng công việc của Văn phòng rất lớn, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị từng thành viên chủ động triển khai công việc được phân công; xây dựng quy chế làm việc của từng tiểu ban.

Trung tâm Tin học của Văn phòng Quốc hội triển khai xây dựng website về bầu cử và phần mềm tổng hợp số liệu về công tác bầu cử phục vụ công tác báo cáo nhanh.

Bên cạnh đó, các đơn vị tham mưu xây dựng sách Tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sách Hỏi đáp về bầu cử...

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị các thành viên tham khảo kỹ báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước./.

Theo TTXVN

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/phien-hop-thu-nhat-van-phong-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-130545