Đồng chí Lê Trường Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần “Phụ nữ Thừa Thiên Huế đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức vào ngày 14/10. 

Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ Thừa Thiên Huế đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp hội xây dựng 190 mô hình thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với phong trào Chủ Nhật xanh hiệu quả, có 140.215 hộ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, trong đó có 770 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Đến nay đã tổ chức 12 diễn đàn, 1.394 cuộc tập huấn, truyền thông, nói chuyện về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều đóng góp về nhân lực và nguồn lực, có 148.320 lượt phụ nữ, tham gia phục vụ các khu cách ly phòng chống dịch. Tập thể Hội LHPN tỉnh vinh dự được nhận Cờ Thi đua Chính phủ của Trung ương Hội LHPN Việt nam, UBND tỉnh vào năm 2017 và 2020.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra 3 nhiệm vụ, 3 nhóm giải pháp và 10 chỉ tiêu thực hiện, trong đó phấn đấu xây dựng 10 mô hình sinh kế, phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, chế biến sản phẩm truyền thống, hữu cơ, an toàn thực hiện Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực”; giúp 1.500 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; giúp 1.000 hộ nghèo thoát nghèo theo chuẩn đa chiều; xây dựng ít nhất 300 mô hình xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa (IMO).

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phải nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị (khóa 12) và định hướng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để cụ thể hóa thành các nội dung, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với phong trào phụ nữ Thừa Thiên Huế trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phụ nữ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Mỗi cấp Hội phụ nữ phải xây dựng chương trình hành động với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo hướng đổi mới, sáng tạo; thúc đẩy phụ nữ tham gia kinh tế số và giảm nghèo bền vững. Quan tâm, hỗ trợ phụ nữ trong các doanh nghiệp, phụ nữ ở cấp cơ sở, phụ nữ thuộc nhóm yếu thế.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm huy động mọi nguồn lực để tổ chức có hiệu quả các phong trào. Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tổ chức để phụ nữ tích cực tham gia xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; đi đầu trong tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, con người Huế và thực hiện các đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần xác định công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Trong đó, hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy đảng; trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước; vai trò chủ thể là người phụ nữ - nòng cốt là hội liên hiệp phụ nữ các cấp, nhằm tạo chuyển biến tích cực và kết quả cụ thể trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

 Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu 35 thành viên vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Thị Kim Loan tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.
PV (T/h)
Theo https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tu-nghi-quyet-den-cuoc-song/phu-nu-thua-thien-hue-dong-gop-tich-cuc-vao-qua-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-594069.html