Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Ali Sabry.

BNG

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/quyen-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-gui-dien-chuc-mung-tong-thong-sri-lanka-102230203190017418.htm