Hình ảnh: Tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ công an đã xuất ngũ số 1
Tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ công an đã xuất ngũ
Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022, mức hưởng trợ cấp hằng tháng của cán bộ công an được điều chỉnh tăng thêm 1,074 so với mức hưởng trợ cấp trước đó.
Cụ thể, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được tính theo công thức sau:
Mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/1/2022 = Mức hưởng trợ cấp tháng 12/2021 x 1,074.
Cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định bao gồm:
Đối tượng quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Thông tư 14/2022/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2022./.
N.S