Hình ảnh: Tháng 7/2022: 352,6 nghìn lượt khách quốc tế tới Việt Nam số 1
N Dương
Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/multimedia/infographic/infographic-thang-7-2022-352-6-nghin-luot-khach-quoc-te-toi-viet-nam-616543.html