Hình ảnh: Thành lập 2 thị trấn tại tỉnh Bắc Giang số 1
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập 2 thị trấn thuộc tỉnh Bắc Giang - Ảnh: VGP/Lê Sơn
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Phương Sơn trên cơ sở 8,45 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.380 người của xã Phương Sơn.
Thị trấn Phương Sơn giáp các xã Chu Điện, Lan Mẫu, Thanh Lâm và huyện Lạng Giang.
Sau khi thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Bắc Lý trên cơ sở 12,90 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.279 người của xã Bắc Lý. Thị trấn Bắc Lý giáp các xã Châu Minh, Danh Thắng, Đoan Bái, Đông Lỗ, Hương Lâm, Mai Trung, Thường Thắng, Xuân Cẩm.
Sau khi thành lập thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn.
Sau khi thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 10 phường, 17 thị trấn.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022.
P.V