TKV tiếp tục ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với các biện pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất kinh doanh, từ đầu năm đến nay, TKV đã ủng hộ tổng số tiền 18,5 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch.

Linh Đan

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/TKV-tiep-tuc-ung-ho-5-ty-dong-cho-cong-tac-phong-chong-dich/432879.vgp