Ngành Hải Quan đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra
Ngành Hải Quan đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra

Cụ thể, trong tháng 5/2023, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước (tương ứng tăng 2,79 tỷ USD); trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 1,19 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu ước đạt 26,81 tỷ USD, tăng 6,4% (tương ứng tăng 1,6 tỷ USD).

Với kết quả trên, lũy kế 5 tháng năm 2023, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 262,54 tỷ USD, giảm 14,7% (tương ứng giảm 45,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 136,17 tỷ USD, giảm 11,6% (tương ứng giảm 17,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022 và trị giá nhập khẩu ước đạt 126,37 tỷ USD, giảm 17,9% (tương ứng giảm 27,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5 năm 2023 ước tính thặng dư 2,24 tỷ USD. Như vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, cả nước ước tính thặng dư 9,8 tỷ USD.

Số thu NSNN từ hoạt động xuất, nhập khẩu từ ngày 01/5 - 31/5/2023 đạt 28.614 tỷ đồng. Lũy kế từ 01/01 đến 31/5/2023 đạt 152.942 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả bắt giữ và xử lý vi phạm: Từ 16/4-15/5/2023, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.358 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 670 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 02 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 36 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước: 20,4 tỷ đồng.

Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp
Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp

Lũy kế 5 tháng năm 2023 (từ 16/12/2022 đến 15/5/2023), toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 6.540 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.119,8 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 12 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 59 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước: 287,9 tỷ đồng.

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý: Từ 16/4-15/5/2023, Ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 23 vụ/27 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 09 vụ. Tang vật thu được gồm: 13,2 kg Heroin; 25,4 kg ketamin; 16,8 kg Methamp-hetamin; 86,6kg MDMA (thuốc lắc); 186 viên MDMA (dạng viên) và 108 gram Amphera-mine.

Lũy kế 5 tháng năm 2023 (Từ 16/12/2022 đến 15/5/2023), Ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 93 vụ/111 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 46 vụ. Tang vật thu được gồm: 0,95 kg thuốc phiện; 44,4 kg Heroin; 4,5 kg Cần sa; 15 kg cocain; 110 kg ketamin và 8.400 ketamin dạng viên; 43,7 kg Methamp-hetamin; 5,5 kg Amphera-mine; 311 kg MDMA (thuốc lắc) và 224 MDMA dạng viên; 2,1 kg ma túy các loại khác.

Hải quan Hà Nội phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy với thủ đoạn cất giấu tinh vi
Theo https://baodantoc.vn/tong-cuc-hai-quan-xuat-nhap-khau-uoc-dat-hon-262-ty-usd-trong-5-thang-dau-nam-2023-1686137769406.htm