Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, năm 2021 tình hình thu ngân sách từ đất đạt hơn 17.500 tỷ đồng chiếm 6,96%. Tình hình thu có sự chậm lại do hoạt động kinh doanh BĐS bị chững cho tình hình dịch diễn biến phức tạp.

4 tháng đầu năm 2022, tình hình thu ngân sách từ đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu khả quan khi đạt hơn 12.600 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng thu ngân sách toàn Thành phố nhờ hoạt động chuyển nhượng BĐS đang diễn ra sôi động trên cả nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Thực tế có nhiều trường hợp người nộp thuế khi chuyển nhượng BĐS kê khai giá mua bán với cơ quan thuế thấp hơn so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, chưa tự giác kê khai đúng giá thực tế giao dịch. Người nộp thuế kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), lệ phí trước bạ (LPTB) theo giá trên Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất thấp hơn giá giao dịch thực tế để giảm số thuế TNCN, LPTB phải nộp, gây thất thu ngân sách.

Tuy nhiên, việc xác định giá giao dịch mua bán nhà, đất thực tế trên thị trường vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để làm căn cứ ấn định thuế TNCN, LPTB (nếu giá kê khai, giá theo hợp đồng công chứng thấp hơn giá giao dịch thực tế). Vấn đề này gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan Thuế, cán bộ thuế trong việc xác định được giá giao dịch thực tế của từng hồ sơ.

Bên cạnh đó, chính sách thuế đánh vào đất đai còn một số qui định chưa đảm bảo phù hợp với thực tiễn luôn biến đổi nên ảnh hưởng đến quá trình thực thi chính sách thuế cũng như ảnh hưởng đến mục tiêu ban hành chính sách thuế.

Theo ông Thái Minh Giao, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo các Sở ngành có liên quan cùng phối hợp thực hiện triển khai trong công tác đấu tranh chống thất thu, tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS.

Đồng thời, có nhiều biện pháp nhằm chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng BĐS, đặc biệt, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý các trường hợp cố tình thực hiện hành vi kê khai sai gây sai lệch số thuế phải nộp, gây thất thu thuế cho ngân sách.

"Bằng sự nỗ lực của các cán bộ, công chức cơ quan Thuế cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Tổng cục Thuế về công tác chống thất thu trong chuyển nhượng BĐS, trong 3 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã được thực hiện đấu tranh, xử lý 10.876 hồ sơ chuyển nhượng BĐS, thu thêm hơn 180 tỷ đồng cho ngân sách, trong đó thuế TNCN: 147 tỷ đồng, LPTB 33 tỷ đồng" - ông Thái Minh Giao cho biết.

Để quản lý thuế một cách có hiệu quả đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS, trong thời gian tới, cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng BĐS; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS; có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh BĐS theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến thu, nắm chắc các nguồn thu, nguyên nhân tác động làm tăng giảm nguồn thu theo khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thủ tục hành chính thế. Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản thủ tục hành chính thuế.

Bên cạnh đó, thời gian tới, Cục Thuế cũng sẽ tích cực tham mưu cho các cơ quan cấp trên, phối hợp với các Sở ngành liên quan trong việc thực hiện kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu về đất và BĐS.

Theo thông tin từ Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 4/2022, tổng thu ngân sách nhà nước (không kể số bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính) ước thực hiện 168.177 tỷ đồng, đạt 43,51% dự toán năm và tăng 13,87% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 124.267 tỷ đồng, đạt trên 46% dự toán, tăng 15,41% so cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 43.900 tỷ đồng, đạt 37,68% dự toán, tăng 9,75% so cùng kỳ. Cụ thể, thu từ khu vực kinh tế là 69.230 tỷ đồng, đạt 43,42% dự toán và tăng 0,41% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghiệp, vận tải kho bãi... tăng trưởng rất tốt thời gian qua đã tác động tích cực đến ngân sách thành phố trong những tháng đầu năm.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/tp-ho-chi-minh-thu-ngan-sach-tu-dat-dat-hon-12600-ty-dong-trong-4-thang-dau-nam-347899.html