Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Chiều 29/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức trao Quyết định nghỉ chế độ từ ngày 1/12/2021, cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại các cơ quan Trung ương và các địa phương, không tái cử khóa XIII.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự, trao quyết định, tặng hoa các đồng chí nghỉ hưu. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, một số cơ quan Trung ương…

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định nghỉ chế độ đối với 28 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tham gia tái cử khóa XIII.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí nêu rõ, thời gian qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cho nên chúng ta đã đạt những thành tựu quan trọng, trong đó có công lao, đóng góp trực tiếp quan trọng của các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu hôm nay.

Nhắc lại nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, để đạt được điều đó có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí. “Trong thời gian công tác, các đồng chí đã có rất nhiều đóng góp cho Trung ương, cho Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực” – đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư cũng mong muốn, với trình độ, kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian dài, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, các đồng chí tiếp tục quan tâm công việc của Đảng, Nhà nước; có nhiều ý kiến đóng góp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khi cần thiết để công việc của Đảng ngày một tốt hơn, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội XIII đã đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân bày tỏ xúc động, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tin yêu của nhân dân đối với Đảng ngày càng lớn mạnh; đồng thời khẳng định, khi đã nghỉ chế độ nhưng vẫn luôn giữ vững cốt cách của người cán bộ lãnh đạo, phẩm chất của người Đảng viên, tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển của Đảng, đất nước.

Chia sẻ về những cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân thời gian qua, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh cho biết, khi nghỉ chế độ vẫn không quên trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của Đảng và đất nước, làm tốt công tác nêu gương, không làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng lòng, chung sức của nhân dân sẽ tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh./.

Hoa Hiền
Theo https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/trao-quyet-dinh-nghi-che-do-cho-cac-uy-vien-trung-uong-dang-khong-tai-cu-khoa-xiii-598429.html