Tham dự Hội nghị có TS. Phạm Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN); TS. Trần Ngọc Toàn - Phó Viện trưởng Viện NLNTVN; các đồng chí Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn Viện NLNTVN và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN; cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, TS. Đặng Quang Thiệu - Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021-2022 và định hướng năm 2025; đồng chí Trần Mạnh Thắng - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021 và đồng chí Nguyễn Văn Bính - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo tổng kết Ban Thanh tra nhân dân năm 2020.
 

TS. Đặng Quang Thiệu - Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tại Hội nghị

Nhìn chung, năm 2020 tập thể Lãnh đạo, Cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác và đạt nhiều thành tích nổi bật:

- Hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các nội dung đã đăng ký, một số nội dung vượt về số lượng và chất lượng; Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế và trong nước tăng. Một số đề tài nghiên cứu có ứng dụng thực tế cao.

- Hoàn thành nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực sản xuất, phòng kiểm nghiệm và hoàn thiện hồ sơ để cơ sở đạt tiêu chuẩn “Thực hành sản suất thuốc tốt- GMP” cho hoạt động sản xuất dược chất phóng xạ 18F-FDG.

- Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hoạt động chiếu xạ vẫn được duy trì đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Doanh thu cả năm đạt cao hơn năm trước, đã thực hiện chiếu xạ được 86,2 tấn vải và nhãn phục vụ xuất khẩu.

- Hoàn thành chuyển đổi cơ chế hoạt động theo NĐ 54 của Chính phủ, đúng kế hoạch.

- Đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trong các hoạt động của đơn vị.

- Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động sôi nổi và có nhiều thành tích được các cấp ghi nhận.

- Công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID 19 hiệu quả, Trung tâm có sự chung tay cùng với cộng đồng trong việc chiếu xạ miễn phí 7 đợt cho khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế với 102.300 khẩu trang Nano; 22.525 khẩu trang N95 và 960 bộ quần áo bảo hộ cho cán bộ Bệnh viện Bạch Mai.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Trung tâm tin tưởng rằng với sự đoàn kết nhất trí của lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động các nội dung, nhiệm vụ năm 2021 sẽ hoàn thành theo phương hướng đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Trần Ngọc Toàn đánh giá và ghi nhận những kết quả công tác mà tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm đã đạt được trong năm 2020 đồng thời khẳng định Lãnh đạo Viện tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021 và có hướng phát triển xa hơn./.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19297/trung-tam-chieu-xa-ha-noi-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-vien-chuc-va-tong-ket-cong-tac-nam-2020.aspx