Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, còn một số nội dung còn nhận được nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với hồ sơ các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) dù đã đưa vào chương trình của kỳ họp nhưng nếu vẫn chưa đủ điều kiện thì sẽ báo cáo Quốc hội để rút khỏi chương trình. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan phối hợp với cơ quan thẩm tra để khẩn trương tiếp thu tổng hợp các ý kiển để hoàn thiện các báo cáo, các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Với các nội dung về các dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các dự án trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu cũng đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Do đó, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan cần tập trung cho Kỳ họp thứ 3, để kỳ họp đạt chất lượng tốt nhất.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp của Quốc hội (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất tạm thời chưa trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 3, để cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra hoàn thiện thêm hồ sơ, tài liệu và các báo cáo.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng, hoàn thiện nội dung theo hướng mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội, tăng tính chủ động, trách nhiệm và thích ứng, phấn đấu để có một kỳ Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp khẩn trương hoàn thiện và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phát hành chính thức về thời gian, bố trí dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp. 

Tại Phiên họp thứ 11, với sự nhất trí cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để sớm ký ban hành.

Về phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao về mặt chủ trương, đồng thời lưu ý một số nội dung chưa đầy đủ, chưa rõ, chưa bảo đảm tiêu chí thì tạm thời chưa xem xét phân bổ nội dung này; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải có báo cáo thêm với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục rà soát đề xuất các dự án và sớm trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiêm túc thực hiện các thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất cho Kỳ họp thứ 3.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp khẩn trương chỉnh sửa và xin ý kiến các Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thông báo chính thức về thời gian, bố trí nội dung chương trình của kỳ họp. Theo thông lệ trước kỳ họp, Đảng đoàn Quốc hội sẽ có cuộc họp với Ban cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan hữu quan để chuẩn bị cho kỳ họp.. 

Kỳ họp của Quốc hội là một trong những phương thức hoạt động chủ yếu của Quốc hội và chất lượng hoạt động của Quốc hội trước hết được đo lường và đánh giá bằng chất lượng hoạt động của kỳ họp. Trong đó, nội quy kỳ họp của Quốc hội có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của Kỳ họp Quốc hội.

Theo https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-be-mac-phien-hop-thu-11-347945.html