Quang cảnh buổi ra mắt (Ảnh: Mỹ Hạnh)
Quang cảnh buổi ra mắt (Ảnh: Mỹ Hạnh)

Tại buổi lễ ra mắt, Hội Nông dân xã Thanh Long đã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gồm 10 thành viên, và “Tổ tự quản về an ninh, trật tự” gồm 8 thành viên; thông qua quy chế hoạt động của hai câu lạc bộ. 

Theo đó, hai câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng; tuân thủ pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự; thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân xã và Công an xã; chịu sự lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của UBND xã.

Việc thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và “Tổ tự quản về an ninh, trật tự” thôn Đâng Van nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Theo dõi chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật của người dân, góp phần phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, kịp thời hòa giải các vụ việc mâu thuẫn xảy ra trong Nhân dân; tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...

Câu lạc bộ “ Tổ tự quản về an ninh, trật tự” ra mắt đại biểu
Câu lạc bộ “ Tổ tự quản về an ninh, trật tự” ra mắt đại biểu

Nhân dịp này, các hội viên Hội Nông dân thôn Đâng Van được tuyên truyền về Luật thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Triển khai Chương trình MTQG 1719 ở Chi Lăng (Lạng Sơn): Lấp đầy “vùng trũng” về tiếp cận pháp luật
Theo https://baodantoc.vn/van-lang-lang-son-ra-mat-cau-lac-bo-nong-dan-voi-phap-luat-va-to-tu-quan-ve-an-ninh-trat-tu-1694916232921.htm